Om Tetcon

om-tetconTetCon A/S startede i 2002 og har siden da løst mange forskellige opgaver som rådgiver indenfor byggebranchen. Opgaverne har været varierende af både art, kompleksitet og størrelse.

TetCon A/S har altid haft en solid og sund udvikling, og målsætningen er en fortsat målrettet udvikling indenfor vores mange kerneområder.

TetCon forsøger at være nytænkende og udviklende både hvad angår løsninger og samarbejde.

Fortsat er det vores holdning, at ingen opgaver er for små og næsten ingen for store. Ved meget store opgaver udnytter vi f.eks. vores store kontaktnet til andre ingeniører og arkitekter.

En central placering på Sjælland medfører, at TetCon A/S uden problemer påtager sig opgaver overalt på Sjælland, herunder København og Nordsjælland, og i mange tilfælde også Fyn og Jylland.

Vi påtager os gerne meget opgaver, hvor vi er styrende gennem hele projektet, men også gerne hvor vi deltager som underrådgiver eller med et særligt ansvar for en mindre del af projektet. Det vil sige at vi gerne sætter os for bordenden som byggeledelse eller som projekteringsansvarlig, men også gerne deltager som underrådgiver i et mindre aftalt omfang med ansvar for et delområde eller delproces.

TetCon A/S deltager også gerne som samarbejdspartner i totalentrepriser, projektkonkurrencer, eller udviklingsprojekter.

Mere info om vores arbejdsområder og mange referencer kan findes i menubjælken.

DU ER ALTID MEGET VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS FOR ET KONKURRENCEDYGTIGT OG UFORPLIGTENDE MØDE ELLER TILBUD.