SYN & SKØN

TetCon Rådgivende Ingeniører er uddannet til at håndtere syn og skønssager. Det være sig i forbindelse med tvister indenfor de fleste områder ved bygge- og anlægsopgaver.

TetCon har stor erfaring i besigtigelse og vurdering af ejendommens tilstand, og vurdering af omfanget af skader og disses betydning, herunder økonomi.

Med mange opgaver indenfor udarbejdelse af tilstandsrapporter, byggetekniske gennemgange og bygningstaksatoropgaver i forbindelse med forsikringsskader har vi en solid baggrund for den tekniske indsigt i forbindelse med syn og skønssager.