RÅDGIVNING VED FORSIKRINGSSKADER

TetCon A/S har i mange år arbejdet med rådgivning inden for forsikringsskader. Vi har således udført mere end 1000 forsikringstaksatoropgaver for et af Danmarks største forsikringsselskaber indenfor ejerskifteforsikringer.

TetCon A/S er altid interesseret i henvendelser fra forsikringsselskaber eller andre omkring løsning af taksatoropgaver eller rådgivning i forbindelse med disse.

Men TetCon A/S leverer også i bred udstrækning rådgivning for forsikringstagere inden for både ejerskifteforsikringer og husforsikringer.

Forsikringsskader er et komplekst område, hvor de anmeldte forhold fra gang til gang skal sammenholdes med forsikringsbetingelser, ejendommens funktion og opførelsestidspunkt, skadens betydning, gældende byggelovgivning, skadesbegreber, udbedring og ikke mindst økonomi.

Forsikringsskader er derfor ofte et område, hvor kunden kan drage stor fordel af den rette byggetekniske rådgivning og i mange tilfælde oplever vi også at vores bistand simpelthen er en nødvendighed for at kunne dokumentere og fremføre forsikringskaderne og de tilhørende forhold korrekt og dækkende.

Vi har i sammenhæng med forsikringsskader forstand på både byggelovgivningen (nuværende og tidligere gældende), forsikringsloven, byggeteknik, statik, skimmelsvampe, nedbrydende svampe, skadesårsager, udbedring, omkostninger mv.