KØBERRÅDGIVNING

TetCon Rådgivende Ingeniører yder professionel køberrådgivning i forbindelse med ejendomshandel. En køberrådgivning omfatter kort sagt en gennemgang af ejendommen med den potentielle køber i den ene hånd og med tilstandsrapporten eller en byggeteknisk gennemgang i den anden hånd. På denne måde får køberen et overblik over ejendommen og dennes tilstand. Rådgivningen kan også omfatte forbedringsmuligheder eller mundtlige forslag til ombygninger. Køberen har ved gennemgangen også lejlighed til at få svar på sine spørgsmål til ejendommen af en uvildig og byggeteknisk uddannet person.

TetCon har stor erfaring i besigtigelser og vurdering af ejendommens tilstand, og vurdering af omfanget af skader og disses betydning.

Denne ejendom er fra 1879. Der kan være store overraskelser omkring udformning af fundament og ydermure. Og hvad med tagets levetid? Og hvad er det tilstandsrapporten siger om ejendommen?