STATISKE BEREGNINGER

TetCon Rådgivende Ingeniører udfører statiske beregninger indenfor de fleste bygge- og anlægskonstruktioner. Eksempler på konstruktioner inden for byggeri kunne være bærende bjælker og søljer, spærfagskonstruktioner, bærende vægge, gulvkonstruktioner, fundamenter, plader, overliggere og meget meget mere. Der foretages ofte beregninger i de kendte materialer som konstruktionstræ, limtræ, stål, beton og mursten.

Eksempler på konstruktioner inden for anlæg kunne være stejle skråninger, veje, pladser, støttemure, dæmninger, erosionssikring, opdriftssikring og bæreevne jordbund, ofte i forbindelse med geotekniske undersøgelser.

De statiske beregninger udføres kun af personer, der er anerkendt som statikere iht. BR98. Der anvendes en blanding af edb-værktøjer og beregninger i hånden.

Alle beregninger foretages naturligvis i forhold til gældende DS normer.

TetCon Rådgivende Ingeniører udfører også energiberegninger som varmetabsrammer. Beregningerne efterviser at gældende varmetabskrav iht.

Bygningsreglementet overholdes med baggrund i ejendommens størrelse og konstruktion, materialer m.v.. Det kan ofte i forbindelse med ansøgning af byggetilladelse være et krav, at det eftervises at varmetabsrammen kan overholdes for den pågældende ejendom.

I ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS FOR UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ STATISKE BEREGNINGER ELLER VARMETABSBEREGNINGER.
statiske-beregninger