Projektering og planlægning

TetCon Rådgivende Ingeniører projekterer og planlægger stort set alle typer bygge- og anlægsopgaver. Det være sig nybyggeri og renovering af sommerhuse, helårshuse, boligkomplekser, erhverv, havneanlæg, industri, m.v. og anlægskonstruktioner som vej- og pladsbyggeri, kloak, dæmninger, stejle skråninger, støttemure, forbelastningsopgaver, blød bund, opdriftsikring, drænopgaver m.v.

Projekteringsarbejdet har udgangspunkt i gældende byggelovgivning og gældende anvisninger, men de valgte løsninger afvejes og tilpasses altid til den enkelte byggeopgave. Der anvendes gængse og anerkendte edb-programmer til tegningsarbejdet.

TetCon har kontakt til en række forskellige virksomheder med forskellige kompetencer og erfaringer, hvorfor total-projekteringsopgaver kan løses. TetCon bidrager dog også gerne med en aftalt andel af den samlede projektering.

Planlægning af opgaverne udføres og opfølges normalt i Microsoft Project, som indeholder mulighed for en løbende opfølgning og opdatering, samt ressourcer, økonomi m.m.

I ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD.